Висечки елемент затворен шибер врати

Висечки елемент затворен шибер врати
Отворена е можноста за димензија на нарачателот

cupboards-sliding-doors

Висечки елемент затворен шибер врати

cupboards-sliding-doors-technical

cВисечки елемент затворен шибер врати

Модел WMCSD/350

Модел WMCSD /350
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Длабина 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Висина 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Тежина 25,1 28,7 30,6 32,4 34,2 35,4 37,7 40 42,3 44,6
цена 280 320 360 400 420 460 500 540 640 680

Модел WMCSD/400

Модел WMCSD /400
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Длабина 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Висина 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Тежина 30,1 34,7 37 39,2 1,4 43 45,4 50,4 53,9 56,2
цена 360 380 400 420 440 460 480 500 600 620