Висечки елемент затворен шибер врати

Висечки елемент затворен шибер врати
Отворена е можноста за димензија на нарачателот

cupboards-sliding-doors

Висечки елемент затворен шибер врати

cupboards-sliding-doors-technical

cВисечки елемент затворен шибер врати

Модел WMCSD/350

Модел WMCSD /350                    
Технички податоци                    
Ширина 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Длабина 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Висина 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Тежина 25,1 28,7 30,6 32,4 34,2 35,4 37,7 40 42,3 44,6
                     

Модел WMCSD/400

Модел WMCSD /400                    
Технички податоци                    
Ширина 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Длабина 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Висина 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Тежина 30,1 34,7 37 39,2 1,4 43 45,4 50,4 53,9 56,2