Мијалник со еден леѓен

Мијалник со еден леѓен
Отворена е можноста за мијалник по димензија на нарачателот

sinks-first

Мијалници

sinks-second

Мијалници

Модел линија 600

Модел линија 600 S1/600 S1/700 S1C/600 S1C/700 S1CD/600 S1CD/700
Технички податоци
Ширина 600 700 600 700 600 700
Длабочина 600 600 600 600 600 600
Висина 850 850 850 850 850 850
Тежина 20 21 23 24 40 43
број на леѓени 1 1 1 1 1 1
димензија на леѓен 400х400х250 400х400х250 400х400х250 400х400х250 400х400х250 400х400х250
Профили+ногарки 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40
330 340

Модел линија 700

Модел линија 700 S1/700 S1/700 S1C/600 S1C/700 S1CD/600 S1CD/700
Технички податоци
Ширина 600 700 600 700 600 700
Длабочина 700 700 700 700 700 700
Висина 850 850 850 850 850 850
Тежина 21 23 27 29 42 46
број на леѓени 1 1 1 1 1 1
димензија на леѓен 400х400х250 500х500х300 400х400х250 500х500х300 400х400х250 500х500х300
Профили+ногарки 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40
330 370