Висечки елемент затворен со стаклени врати

Висечки елемент затворен со стаклени врати на лизгање/ со ментеши
Отворена е можноста за димензија на нарачателот

cupboards-glass-sliding-doors

Висечки елемент затворен со стаклени врати

cupboards-glass-sliding-doors-techincal

Висечки елемент затворен со стаклени врати

Модел WMCSDG/350

Модел WMCSDG /350
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Длабина 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Висина 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Тежина 25,1 28,7 30,6 32,4 34,2 35,4 37,7 40 42,3 44,6

Модел WMCSDG/400

Модел WMCSDG /400
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Длабина 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Висина 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Тежина 28,9 31,3 33,7 38,1 40,6 43 45,6 49,2 52 54,8