Работна маса затворена сплеш бек

Работна маса затворена сплеш бек
Отворена е можноста за димензија на нарачателот

cupboard-with-backsplash

Работна маса затворена сплеш бек

cupboard-with-backsplash-technical

Работна маса затворена сплеш бек

Модел W – TSDSB 600

Модел W – TSDSB 600
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Длабина 600 600 600 600 600 600
Висина 850 850 850 850 850 850
Тежина 50 55 60 65 70 75
број на полици 1 1 1 1 1 1

Модел W – TSDSB 700

Модел W – TSDSB 700
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Длабина 700 700 700 700 700 700
Висина 850 850 850 850 850 850
Тежина 53 58 63 68 73 78
број на полици 1 1 1 1 1 1