Работна маса со лизгачки врати

Работна маса со лизгачки врати
Опционално можност за врати од двете страни

cupboards-center-position

cupboards-center-position

cupboards-center-position-technical

cupboards-center-position-technical

Модел C – TSD 600

Модел C – TSD 600
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Длабина 600 600 600 600 600 600
Висина 850 850 850 850 850 850
Тежина 50 55 60 65 70 75
број на полици 1 1 1 1 1 1

Модел C – TSD 700

Модел C – TSD 700
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Длабина 700 700 700 700 700 700
Висина 850 850 850 850 850 850
Тежина 53 58 63 68 73 78
број на полици 1 1 1 1 1 1