Висечки елемент отворен

Висечки елемент отворен
Отворена е можноста за димензија на нарачателот

cupboards

Висечки елемент

cupboard-technical

Висечки елемент

Модел WMCO /350

Модел WMCO /350
Технички податоци
Ширина 900 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Длабина 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Висина 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Тежина 12,8 14,6 16,4 18,2 20 21,8 23,6 25,4 27,2 29 30,8

Модел WMCO /400

Модел WMCO /400
Технички податоци
Ширина 900 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Длабина 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Висина 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Тежина 15 23,9 25,7 29,3 31,2 33 34,8 36,6 38,4 40,2 42