Мијалник два леѓена затворени лизгачки врати

Мијалник два леѓена
Затворени Лизгачки врати
Отворена е можноста за мијалник по димензија на нарачателот

double-sinks

Мијалник два леѓена

double-sinks-second

Мијалник два леѓена

double-sinks-slidein-doors-v2

Мијалник два леѓена

double-sinks-slidein-doors

Мијалник два леѓена

Модел линија 600

Модел S2BCD /600
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Длабина 600 600 600 600 600 600
Висина 850 850 850 850 850 850
Тежина 67 70 74 78 82 86
број на леѓени 2 2 2 2 2 2
димензија на леѓен 400х400х250 400х400х250 400х400х250 400х400х250 400х400х250 400х400х250
Профили+ногарки 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40
650 750

Модел линија 700

Модел S2BCD /700
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Длабина 700 700 700 700 700 700
Висина 850 850 850 850 850 850
Тежина 69 73 77 81 85 89
број на леѓени 2 2 2 2 2 2
димензија на леѓен 500х500х300 500х500х300 500х500х300 500х500х300 500х500х300 500х500х300
Профили+ногарки 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40
750 850