Мијалник два леѓена

Мијалник два леѓена
Отворена е можноста за мијалник по димензија на нарачателот

double-sinks

Мијалник два леѓена

double-sinks-second

Мијалник два леѓена

double-sinks-technical-first

Мијалник два леѓена

double-sinks-technical-second

Мијалник два леѓена

Модел линија 600

Модел S2 /600
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Длабина 600 600 600 600 600 600
Висина 850 850 850 850 850 850
Тежина 56 60 59 64 69 74
број на леѓени 1 1 1 1 1 1
димензија на леѓен 400х400х250 400х400х250 400х400х250 400х400х250 400х400х250 400х400х250
Профили+ногарки 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40
490 590

Модел линија 700

Модел S2 R/L /700
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Длабина 700 700 700 700 700 700
Висина 850 850 850 850 850 850
Тежина 59 63 60 65 70 75
број на леѓени 1 1 1 1 1 1
димензија на леѓен 500х500х300 500х500х300 500х500х300 500х500х300 500х500х300 500х500х300
Профили+ногарки 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40
520 620