Мијалник со еден леѓен затворен со парапети

Мијалник со еден леѓен Лево/Десно
Затворен со парапети
Oтворена е можноста за мијалник по димензија на нарачателот

sinks

Мијалници

sinks-techincal-v1

Мијалници 600

sinks-techincal-v2

Мијалници 700

Модел линија 600

Модел S1BC R/L /600
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Длабина 600 600 600 600 600 600
Висина 850 850 850 850 850 850
Тежина 43 47 51 55 59 63
број на леѓени 1 1 1 1 1 1
димензија на леѓен 400х400х250 400х400х250 400х400х250 400х400х250 400х400х250 400х400х250
Профили+ногарки 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40
435 535

Модел линија 700

Модел S1B R/L /700
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Длабина 700 700 700 700 700 700
Висина 850 850 850 850 850 850
Тежина 48 52 56 60 64 68
број на леѓени 1 1 1 1 1 1
димензија на леѓен 500х500х300 500х500х300 500х500х300 500х500х300 500х500х300 500х500х300
Профили+ногарки 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40
455 555