Мијалник со еден леѓен Лево/Десно

Мијалник со еден леѓен Лево/Десно
Отворена е можноста за мијалник по димензија на нарачателот

sinks

Мијалници

sinks-technical-600

Мијалници 600

sinks-technical-700

Мијалници 700

Модел линија 600

Модел S1B R/L /600
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Длабина 600 600 600 600 600 600
Висина 850 850 850 850 850 850
Тежина 37 41 45 49 53 57
број на леѓени 1 1 1 1 1 1
димензија на леѓен 400х400х250 400х400х250 400х400х250 400х400х250 400х400х250 400х400х250
Профили+ногарки 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40
405 505

Модел линија 700

Модел S1B R/L /700
Технички податоци
Ширина 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Длабина 700 700 700 700 700 700
Висина 850 850 850 850 850 850
Тежина 38 42 46 50 54 58
број на леѓени 1 1 1 1 1 1
димензија на леѓен 500х500х300 500х500х300 500х500х300 500х500х300 500х500х300 500х500х300
Профили+ногарки 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40 40х40
425 525