Вертикални шкафови

Вертикални шкафови
Отворена е можноста за димензија на нарачателот

vertical-cupboards

Вертикални шкафови

Модел VC-SD/HD

Модел VC-SD/HD
Технички податоци VCHD VCHD VCHD VCHD VCSD VCSD VCSD
Ширина 500 1000 1500 2000 1000 1500 2000
Длабина 700 700 700 700 700 700 700
Висина 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Тежина 50 100 120 170 100 120 170