Полици самостоечки вертикални

Полици самостоечки вертикални
Отворена е можноста за димензија на нарачателот

vertical-shelfs

Полици самостоечки вертикални

Модел МS

Модел МS
Технички податоци
Ширина 1000 1300 1500 1000 1300 1500
Длабина 500 500 500 700 700 700
Висина 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Тежина 45 55 65 58 72 86
број на полици 4 4 4 4 4 4